Ücretsiz Danışma

Sizin için hangisi en uygunsa, sizinle yüz yüze veya telefonla ücretsiz bir ilk görüşme ayarlayacağız. Bu danışma sırasında hizmet seçeneklerinizi tartışacak ve size nasıl yardımcı olabileceklerini size bildireceğiz.

YILLIK HESAPLAR

Limited şirketlerin yöneticileri, yıllık hesaplarını ve kurumlar vergisi beyannamesini genel olarak mali yıllarının sonundan itibaren dokuz ay içinde Companies House’a ve HMRC’ye sunmalıdır.

Bankalar, yatırımcılar ve diğer taraflar, işinize borç vermeyi, yatırım yapmayı veya iş ortaklığı olarak düşünüyorlarsa, işletmenizin hesaplarını da değerlendireceklerdir. Yanlış bilgi vermesi işletmenizin hayatını etkileyecektir.